pipeline

Written by administrator, Posted in

การสร้างบ้านนอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องการเลือกผู้รับเหมา การออกแบบดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกแล้ว “งานระบบท่อ” ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม

saving money

Written by administrator, Posted in

เริ่มต้นปีใหม่หลายคนตั้งเป้าไว้ว่าจะออมเงิน แต่พอผ่านไปไม่นานพฤติกรรมที่ผลัดวันประกันพรุ่ง และสิ่งยั่วยุต่างๆที่ทำให้เราจ่ายคล่องกว่าเดิม

Written by administrator, Posted in

ความเหงา เศร้า ซึม ที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการคิดไปเองแต่อย่างใด นักวิจัยเผย อากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อสภาพจิตใจ

happy baby girl getting ready for the journey 2018

Written by administrator, Posted in

ใครที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในปี 2018 ลองมาดูรายชื่อ 10 ประเทศที่ได้รับการโหวตจากนักท่องเทียวว่าควรค่าแก่การเดินทางไปกัน